Zaraz wracam – Jezus
Nowości, Pomoce do studiowania

Ważne daty w proroczej historii Izraela
Pliki do pobrania:

Lipiec 11, 2009 autor · Dodaj komentarz 

Ważne daty w proroczej historii Izraela

721 przed Chr: Dziesięć pokoleń Izraela zostało uprowadzonych z Izraela przez Asyryjczyków pod dowództwem Sargona (2Krl 17). Po uprowadzeniu nigdy nie wrócili do swojej ziemi. Władcy asyryjscy wspomniani w Starym Testamencie to: Tiglat-Pileser (2Krl 15-16), Salmanassar (2Krl 17-18), Sennacheryb (2Krl 18-19; 2Krn 32; Iz 36-37) i Sargon (Iz 20).

701 przed Chr: Asyria pod przywództwem Sennacheryba najeżdża Judę (królestwo południowe) za czasów panowania Ezechiasza, ale nie zdobywa Jeruzalem (2Krl 18-19; 2Krn 32:1-23; Iz 9:1).

612 przed Chr: Asyria zostaje pokonana, a jej stolica Niniwa upada, jak zapowiedział prorok Nahum. Babilon staje się nowym znaczącym imperium na Bliskim Wschodzie.

606 przed Chr: Babiloński król Nabuchodonozor (Nebukadnezar) najeżdża Jeruzalem i bieże do niewoli wielu Żydów.

597 przed Chr: Nabuchodonozor (Nebukadnezar) plądruje Jerozolimę i świątynię oraz zabiera około 10 000 Izraelitów jako więźniów do Babilonu.

586 przed Chr: Jeruzalem ponownie jest zbobyta przez Nabuchodonozora (Nebukadnezara), a świątynia zostaje zniszczona. Babiloński król uprowadza jeszcze więcej jeńców do Babilonu. Zaczyna się diaspora czyli rozproszenia Bożego ludu (Pwt 28:41, 49, 64; Jr 25:9, 12; 22:7; 27:6; 43:10; Ha 1:5-7).

539 przed Chr: Imperium Babilońskie zostaje pokonane przez Persów pod przywództwem króla Cyrusa.

536 przed Chr: Żydzi wracają do Jeruzalem za zgodą króla Cyrusa. Zorobabel prowadzi 50 000 Żydów z Babilonu z powrotem do Jeruzalem, aby budować nową świątynię (2Krn 36:22; Iz 44:24-45:4).

520-516 przed Chr: Świątynia została ukończona pod proroczym przywództwem Aggeusza i Zachariasza.

175-165 przed Chr: Syryjski przywódca Antioch Epifanes przejmuje kontrolę nad Jeruzalem. Żydzi zdobywają niepodległość i uwalniają się od jego ucisku w roku 167, a następnie są uznani za królestwo przez senat rzymski w roku 139. Izrael pozostaje niepodległy przez 100 lat, po czym dostaje się pod rządy Rzymu w roku 37.

70 po Chr: Rzym pali Jeruzalem i świątynię, jak to prorokował Jezus (Mt 24; Mk 13; Łk 21).

135 po Chr: Jerozolima została całkowicie zniszczona przez Rzymian pod przywództwem Hadriana. 580 000 Żydów zostało zabitych, a reszcie zabroniono powracać do miasta.

1940.: Ponad 3 miliony Żydów zostały zabite przez Nazistów.

1948: Izrael jest na nowo ustanowiony państwo.

1967: Jerozolima zostaje przejęta przez Żydów w czasie Wojny Sześciodniowej.

[starrater tpl=8]

Wielki Dzień i straszny - pozytywne aspekty

Ważne daty w proroczej historii Izraela

  • WordPress

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...
i pamiętaj - obrazki przy komentarzach tworzy się w serwisie Gravatar!

Zaraz wracam – Jezus