Zaraz wracam – Jezus
Nowości, Pomoce do studiowania

Skróty nazw ksiąg biblijnych
Pliki do pobrania:

Lipiec 1, 2009 autor · 8 Komentarzy 

Dla ułatwienia studiowania materiałów zawartych na stronie zarazwracam.org podajemy najczęściej używane skróty nazw ksiąg biblijnych oraz ich pełne nazwy:

Nazwa

Biblia Warszawska (Brytyjka)

Skrót

BW

Nazwa

Biblia Tysiąclecia

Skrót

BT

STARY TESTAMENT

1 Księga Mojżeszowa

I Moj

Księga Rodzaju

Rdz

2 Księga Mojżeszowa

II Moj

Księga Wyjścia

Wj

3 Księga Mojżeszowa

III Moj

Księga Kapłańska

Kpł

4 Księga Mojżeszowa

IV Moj

Księga Liczb

Lb

5 Księga Mojżeszowa

V Moj

Księga Powtórzonego Prawa

Pwt

Księga Jozuego

Joz

Księga Jozuego

Joz

Księga Sędziów

Sdz

Księga Sędziów

Sdz

Księga Rut

Rut

Księga Rut

Rt

I Księga Samuela

I Sam

1 Księga Samuela

1Sm

II Księga Samuela

II Sam

2 Księga Samuela

2Sm

I Księga Królewska

I Król

1 Księga Królewska

1Krl

II Księga Królewska

II Król

2 Księga Królewska

2Krl

I Księga Kronik

I Kron

1 Księga Kronik

1Krn

II Księga Kronik

II Kron

2 Księga Kronik

2Krn

Księga Ezdrasza

Ezd

Księga Ezdrasza

Ezd

Księga Nehemiasza

Neh

Księga Nehemiasza

Ne

————————————–

——-

Księga Tobiasza (deuterokanoniczna)

Tb

————————————–

——-

Księga Judyty (deuterokanoniczna)

Jdt

Księga Estery

Est

Księga Estery

Est

————————————–

——–

1 Księga Machabejska (deuterokan.)

1Mch

————————————–

——–

2 Księga Machabejska (deuterokan.)

2Mch

Księga Joba

Job

Księga Hioba

Hi

Księga Psalmów

Ps

Księga Psalmów

Ps

Przypowieści Salomona

Przyp

Księga Przysłów

Prz

Księga Kaznodziei Salomona

Kazn

Księga Koheleta [Eklezjastesa]

Koh

Pieśń nad Pieśniami

Pnp

Pieśń nad Pieśniami

Pnp

—————————————-

——-

Księga Mądrości (deuterokan.)

Mdr

—————————————-

——-

Mądrość Syracha [Eklezjasty] (deut.)

Syr

Księga Izajasza

Iz

Księga Izajasza

Iz

Księga Jeremiasza

Jer

Księga Jeremiasza

Jr

Treny

Tr

Lamentacje

Lm

————————————-

——-

Księga Barucha (deuterokan.)

Ba

Księga Ezechiela

Ezech

Księga Ezechiela

Ez

Księga Daniela

Dan

Księga Daniela

Dn

Księga Ozeasza

Oz

Księga Ozeasza

Oz

Księga Joela

Joel

Księga Joela

Jl

Księga Amosa

Am

Księga Amosa

Am

Księga Abdiasza

Abd

Księga Abdiasza

Ab

Księga Jonasza

Jon

Księga Jonasza

Jon

Księga Micheasza

Mich

Księga Micheasza

Mi

Księga Nahuma

Nah

Księga Nahuma

Na

Księga Sofoniasza

Sof

Księga Sofoniasza

So

Księga Aggeusza

Ag

Księga Aggeusza

Ag

Księga Zachariasza

Zach

Księga Zachariasza

Za

Księga Malachiasza

Mal

Księga Malachiasza

Ma

NOWY TESTAMENT

Ewangelia św. Mateusza

Mat

Ewangelia według św. Mateusza

Mt

Ewangelia św. Marka

Mar

Ewangelia według św. Marka

Mk

Ewangelia św. Łukasza

Łuk

Ewangelia według św. Łukasza

Łk

Ewangelia św. Jana

Jan

Ewangelia według św. Jana

J

Dzieje Apostolskie

Dz Ap.

Dzieje Apostolskie

Dz

List św. Pawła do Rzymian

Rzym

Św. Pawła List do Rzymian

Rz

I List św. Pawła do Koryntian

I Kor

Św. Pawła 1 List do Koryntian

1Kor

II List św. Pawła do Koryntian

II Kor

Św. Pawła 2 List do Koryntian

2Kor

List św. Pawła do Galacjan

Gal

Św. Pawła List do Galatów

Ga

List św. Pawła do Efezjan

Efez

Św. Pawła List do Efezjan

Ef

List św. Pawła do Filipian

Flp

Św. Pawła List do Filipian

Flp

List św. Pawła do Kolosan

Kol

Św. Pawła List do Kolosan

Kol

I List św. Pawła do Tesaloniczan

I Tes

Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan

1Tes

II List św. Pawła do Tesaloniczan

II Tes

Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan

2Tes

I List św. Pawła do Tymoteusza

I Tym

Św. Pawła 1 List do Tymoteusza

1Tm

II List św. Pawła do Tymoteusza

II Tym

Św. Pawła 2 List do Tymoteusza

2Tm

List św. Pawła do Tytusa

Tyt

Św. Pawła List do Tytusa

Tt

List św. Pawła do Filemona

Fil

Św. Pawła List do Filemona

Flm

List do Hebrajczyków

Hebr

List do Hebrajczyków

Hbr

List św. Jakuba

Jak

List św. Jakuba

Jk

I List św. Piotra

I Ptr

List 1 św. Piotra

1P

II List św. Piotra

II Ptr

List 2 św. Piotra

2P

I List św. Jana

I Jan

List 1 św. Jana

1J

II List św. Jana

II Jan

List 2 św. Jana

2J

II List św. Jana

III Jan

List 3 św. Jana

3J

List św. Judy

Jud

List św. Judy

Jud

Objawienie św. Jana

Obj

Apokalipsa św. Jana

Ap

Sposób zapisywanie współrzędnych biblijnych:

I sposób (częściej spotykany w literaturze protestanckiej:
Jan 3:16 gdzie Jan - nazwa księgi, 3 - rozdział, 16 - werset

II sposób (częściej spotykany w literaturze katolickiej):
J 3,16 gdzie J - nazwa księgi, 3 - rozdział, 16 - werset

 

 • WordPress

Komentarze

Odpowiedzi (8) na wpis „Skróty nazw ksiąg biblijnych”
 1. Angela pisze:

  bardzo mi pomogło dzieks :*

 2. Sylwuska pisze:

  Trochu było błędów..;-)
  Ale jednak trochu mi pomogłoo..;-)
  Heh..;P Mam sie tego na pamiec nauczyc.;!
  I juz miej wiecej całe umiem!!;**;-);-)

 3. Jacek Sierka pisze:

  A o jakich błędach piszesz?

 4. Mateusz pisze:

  Tego jest za dużo.Nie mam szans nauczyć się tego na jutro na religię!!! :(

 5. Jacek Sierka pisze:

  Mateuszu, mimo wszystko życzę powodzenia. :-)

 6. Daniel pisze:

  Też muszę się nauczyć na religię :/
  No niestety jak trzeba. To trzeba , niechce mi się tego uczyć

 7. Wiktoria pisze:

  O kurcze dużo tego nie naucze sie :( ((

 8. Jacek Sierka pisze:

  Spokojnie, jeśli ja się nauczyłem, to każdy może :-) .

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...
i pamiętaj - obrazki przy komentarzach tworzy się w serwisie Gravatar!

Zaraz wracam – Jezus