Zaraz wracam – Jezus
Nowości, Pomoce do studiowania

Rozdziały Biblii mówiące o Czasach Ostatecznych

Lipiec 6, 2009 autor · 2 Komentarzy 

Rozdziały Biblii mówiące o Czasach Ostatecznych wg. Mike’a Bickle (International House of Prayer – Kansas City)

Oczywiście, Księga Objawienia obejmuje 22 rozdziały, chociaż to może być uznane za pójście na łatwiznę.

Wiele rozdziałów ma podwójne wypełnienie, ale swój pełny wyraz ma w końcu wieku, tak jak Księga Powtórzonego Prawa 28 i 32-33.

Psalmy 2, 10, 24, 36, 45 – 48, 68, 83, 91, 102, 110, 118 i 149 oraz inne, które również mówią wprost na temat czasów ostatecznych lub mają znaczące odniesienie do nich; tutaj można również przytoczyć Psalmy 120-134.

Księga Izajasza 2, 4, 6, 8-9, 11-14, 24-28, 34-35, 40, 54-56, 60-66 – wszystkie te rozdziały mówią na temat końca wieku. Są też argumenty, które mocno przemawiają za uwzględnieniem innych fragmentów z Izajasza.

Myślę, że naliczyliśmy już 68 rozdziałów.

Księga Jeremiasza 23, 30-31, 33 – są to główne rozdziały, ale są również inne.

Księga Ezechiela 20:33-44, 34, 36-48; jestem pewny, że można by do nich dodać również inne.

Księga Daniela jest główną księgą na temat Czasów Ostatecznych w Starym Testamencie – można dyskutować na temat włączenia całej księgi, ale główna sekcja zawiera się w rozdziałach 7-12.

Wielu „Proroków Mniejszych” posiada to, co jest znane jako „bliskie/dalsze” prorocze odniesienie – inaczej mówiąc istnieje bezpośrednie odniesienie w głoszeniu tych proroków do ludzi w tamtych czasach – ale jest pełniejsze wypełnienie w końcu tego wieku.

Księgi: Ozeasza 1-3, 5:13-6:3, i 14; Joela 1-3; Amosa 3, 5, 9; Abdiasza 15-21; Micheasza 4-5; 7; Nahuma 1; Habakuka 3; Sofoniasza 3; Zachariasza 1-8, 12-14; Malachiasza 4.

Myślę, że już mamy 122 rozdziały ze Starego Testamentu, a teraz przejdźmy do Nowego Testamentu.

Ewangelie: Mateusza 13, 22, 23:37 – 25:46, 28:16-20; Marka 4, 13; Łukasza 21; Jana 1:43-51; 17.

Listy do: Rzymian 9-11; 1 Koryntian 15; Efezjan 1-3; Kolosan 1; 1 Tesaloniczan 4-5; 2 Tesaloniczan 2; 1 Tymoteusza 4; 2 Tymoteusza 3-4:1-5; 1 Piotra 1, 4; 2 Piotra 3.

Myślę, że dotknęliśmy około 148 rozdziałów (wliczając w to na początku 22 rozdziały z Księgi Objawienia). Można też uwzględnić wiele innych fragmentów, które ja przeoczyłem.

Mam nadzieję, że jest to pomocne!

  • WordPress

Komentarze

Odpowiedzi (2) na wpis „Rozdziały Biblii mówiące o Czasach Ostatecznych”
  1. Pawel pisze:

    Witam myśl że wasze pomoce do studiowania są bardzo pomocne.Biorąc pod uwagę czasy w których żyjemy i to jak trudną lekturą jest Biblia,możemy ją czytać setki razy,uczyć się jej na pamięć a i tak możemy jej nie rozumieć.Myślę że jest bardzo pomocne zwłaszcza dla osób dopiero poznających Biblię.Wnikliwie czytając wyszukane rozdziały możemy dojść do wniosku że co jakiś czas na ziemi kończą się pewne wyznaczone czasy i rozpoczynają się nowe.Jeśli zauważymy w Biblii pewnego rodzaju kalendarz (Bestii lub Kolosa o glinianych nogach) i do tego wierzymy w spełniające się proroctwa Biblijne,to wtedy bardziej zastanawiamy się nad własnym życiem, na co i dla kogo przeznaczamy tak cenny dla nas wszystkich szybko przemijający czas. pozdrawiam

  2. gracja pisze:

    co znaczy niemowlętom odbierają moją chwałę na zawsze?Micheasz 2:9.

Wyraź swoją opinię

Powiedz nam co myślisz...
i pamiętaj - obrazki przy komentarzach tworzy się w serwisie Gravatar!

Zaraz wracam – Jezus